Sluit
Typ minstens 1 karakter om te zoeken

GROOT ZIEKENHUIS

Pali pali, een versneller van culturele, sociale en solidariteitsprojecten, is door het OCMW van de stad Brussel geselecteerd om de komende twee jaar de tijdelijke bezetting van de Pacheco-site te organiseren. Het programma omvat een "culturele en sociale derde plaats" die allerlei collectieve diensten en activiteiten aanbiedt aan de bewoners van de omliggende wijken en daarbuiten.

In afwachting van belangrijke renovatiewerkzaamheden die nodig zijn voor de oprichting van een groep wooneenheden en collectieve diensten, heeft het OCMW van Brussel besloten deze site ter beschikking te stellen voor een vernieuwend project met een sterke sociale en culturele inslag, in overeenstemming met de behoeften en wensen van de bewoners van de wijk. Begin maart werd een oproep tot het indienen van projecten gedaan. Op basis hiervan heeft het OCMW van de stad Brussel een project geselecteerd en de beheerder-coördinator van de site aangesteld.

De winnaar, Pali Pali, omschrijft zichzelf als een versneller van culturele, sociale en solidariteitsprojecten. Met een gedegen ervaring beheert en activeert hij plaatsen, begeleidt hij projecten en leidt hij ondernemers op. Onlangs ontwikkelde hij het project See U in de voormalige kazerne van Elsene, de grootste tijdelijke bezetting in België, waarbij meer dan 100 projectleiders op deze site werden samengebracht.

Een drievoudige ambitie

Voor de oprichter Edouard Meier is "de ambitie drieledig: verschillende complementaire activiteiten samenbrengen, een bemiddelings- en opvangcentrum voor de buurt bieden en blijk geven van sociale innovatie". Het programma zal draaien rond zeven sociale en culturele thema's (solidariteit, kunst & cultuur, onderwijs/gezondheid/sport, lab & innovatie, duurzame ontwikkeling, sociale economie, samenleven/samenwerken) en er zal een oproep tot het indienen van projecten worden gedaan.

Een buurtproject

Het door Pali pali geleide project zal het mogelijk maken de site open te stellen voor het publiek, met name de tuinen, en zal de buren en omliggende verenigingen er dagelijks bij betrekken om een echte cultuur van nabijheid te creëren. Deze aandacht voor co-constructie wordt ondersteund door belangrijke actoren van de wijk, Jeugdhuis Chicago Maison de Jeunes, het Comité Alhambra, de vzw Chicago back of het centrum LD3 / Het Anker, die actief hebben deelgenomen aan de uitwerking van het project. Andere lokale partners zullen hierbij worden betrokken. "In deze logica zal de programmering van de tijdelijke bezetting worden bepaald door een oproep tot het indienen van projecten waarbij de verenigingen en bewoners van de omliggende wijken worden betrokken. Om deze collectieve en participatieve dynamiek te garanderen, zal pali pali de verenigingen die in de wijk actief zijn en de aard van hun betrokkenheid bij het project identificeren", legt Khalid Zian, voorzitter van het Brusselse OCMW, uit. Naast dit grote project zal de site in twee paviljoens naast het hoofdgebouw ook het DREAM-project huisvesten, dat zich richt op de recuperatie van onverkochte levensmiddelen en de levering ervan aan verenigingen die op dit gebied actief zijn, alsook opleidingsmodules voor de politiezone Brussel-Elsene. Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt en de opening van de tuinen is al voor de zomer gepland.

Perscontacten

Kabinet Khalid Zian : Florence Cabrera - 0475 48 50 54 - florence.cabrera@cpasbxl.brussels Pali Pali : Edouard Meier - 0491 94 00 02 - contact@pali-pali.com

Datum