Sluit
Typ minstens 1 karakter om te zoeken

Ontdek onze duurzaamheidsaanbiedingen

De cijfers over de behoefte aan werknemersbetrokkenheid in bedrijven zijn opvallend: bijna 73% van de werknemers in België voelt zich in 2022 niet meer verbonden met zijn bedrijf. Terwijl uit studies blijkt dat het voor een grote meerderheid van de werknemers belangrijk is om een zinvolle baan te hebben, en dat dit een doorslaggevend criterium is bij de keuze van hun beroep.

De gebeurtenissen van de laatste jaren (sluitingen, telewerken, natuurrampen, enz.) bevestigen deze tendens. En steeds meer werknemers en klanten verwachten dat bedrijven een consistente duurzaamheidsstrategie hebben en zich inzetten voor diversiteit en inclusie. Zij leggen meer nadruk op het doel en het positieve effect van bedrijven en producten. Daarom is een MVO-strategie nu noodzakelijk, zelfs essentieel, voor bedrijven.

Onze aanbiedingen

Daarom is een MVO-strategie nu noodzakelijk, zelfs essentieel. Wij willen bedrijven helpen zich beter te wapenen tegen toekomstige veranderingen (klimaat, engagement, regelgeving, enz.) en hun positieve impact op de samenleving te vergroten.

Elke organisatie heeft haar eigen expertise en het is niet altijd gemakkelijk om tijd of middelen toe te wijzen aan de uitvoering van effectieve MVO-strategieën. Daarom is onze ervaring een toegevoegde waarde in deze reis van duurzame transformatie.

Door op ons te vertrouwen, kunnen wij onze partners de volgende voordelen garanderen: de doeltreffendheid van MVO-acties, de inzet en loyaliteit van werknemers, een beter overzicht van de risico's in verband met toekomstige uitdagingen en de nodige wendbaarheid om die het hoofd te bieden, zicht op MVO-trends en nieuwe regelgeving, de uitvoering van projecten met een aanzienlijke positieve impact zonder de werknemers te overbelasten, de zichtbaarheid van de acties en het engagement van het bedrijf met betrekking tot klimaatuitdagingen, en een betere aantrekkelijkheid voor klanten en prospects.

Wij begrijpen dat elke organisatie specifieke behoeften heeft op basis van MVO-verplichtingen en maturiteit. Daarom hebben wij ons aanbod gesegmenteerd in verschillende pakketten. Ze zijn ook aanpasbaar om zo goed mogelijk aan de prioriteiten van de klant te voldoen.

1. Het startpakket omvat een audit van de betrokkenheid van de werknemers bij het bedrijf en hun MVO-strategie, een voorstel voor duurzame Quick Wins om snel effect te sorteren, en een communicatieplan voor de genomen MVO-acties.

2. Het Advanced-pack gaat dieper in op de duurzame transformatie van het bedrijf: de integratie van duurzame instrumenten (via de SDG's) in andere strategische functies, het opzetten van duurzame projecten voor intrinsieke veranderingen, en het voorstellen van een bewustmakings- en intern en extern communicatieplan.

3. Ons aanbod 'Give back to society' integreert duurzaamheid in het bestaansrecht van de organisatie, organiseert een duurzame strategie en roadmap, en organiseert trainingen voor communicatie & MVO-managers.

4. Dit aanbod wordt aangevuld met een "People engagement"-aanbod dat een audit van de cultuur en het welzijn op het werk omvat, de implementatie van oplossingen om de positieve cultuur, het welzijn en de cohesie te vergroten, en het opzetten van vrijwilligerswerk en sponsoring van vaardigheden.

5. Aangezien externe validatie een belangrijk punt is, komt pali pali ook tussenbeide op het gebied van certificaten/labels/tools om relevante tools te evalueren, certificaten en labels te valideren en rapportage en communicatie te organiseren.

Onze methodologie

Onze methodologie is gebaseerd op vier pijlers:

  • Controle (enquêtes, besprekingen, gegevensanalyse) ;
  • Opleiding (brainstorming & co-creatie workshops, bewustmaking van werknemers, training);
  • Acties (quickwins, strategische ontwikkeling, instrumenten, veranderingsmanagement, betrokkenheid van mensen);
  • Communicatie (interne en externe zichtbaarheid, nieuwsbrief,website).