Sluit
Typ ten minste 1 teken om te zoeken

IMPACT

Organisaties met een goed gedefinieerde duurzame ontwikkelingsstrategie hebben een positieve impact op hun klanten en de maatschappij, verhogen het welzijn van hun werknemers en zijn aantrekkelijker. Dankzij hun wendbaarheid en langetermijnvisie zijn ze beter in staat om te anticiperen en duurzame waarde te creëren.

pali pali is uw partner in de overgang naar een duurzamer en verantwoordelijker bedrijfsmodel. In lijn met uw behoeften en die van uw klanten, helpen wij u om duurzaamheid te integreren in uw organisatie.

Van strategieontwerp tot operationele implementatie werken we samen met alle belanghebbenden, van bestuursleden tot werknemers, om betrokkenheid en succes te garanderen.

MVO-strategie

pali pali is uw partner in de duurzame ontwikkeling van uw organisatie. Wij implementeren de MVO-strategie en/of de betekenis van uw activiteiten.

 • Beoordeling van de huidige MVO- en/of zingevingsstrategie, inclusief visie, activiteiten, impact, partnerschappen en betrokkenheid van mensen;
 • Herdefiniëren van de bestaansreden van de organisatie (missie, waarden, activiteiten), met inbegrip van alle belanghebbenden;
 • Helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen van MVO-strategieën. De routekaart voor de implementatie ontwerpen, inclusief de behoeften van belanghebbenden (aandeelhouders, klanten, Talent en de maatschappij); middelen voorbereiden op de toekomst: partnerschapsstrategie, definitie van KPI's, afstemming met leiderschap, budgetdefinitie.

Doelstellingen: een positieve reputatie opbouwen/ontwikkelen, de positieve impact op het bedrijf en de werknemers vergroten, de aantrekkelijkheid voor werknemers/klanten en prospects verbeteren, de zichtbaarheid van de organisatie vergroten, de retentie van werknemers verhogen, het concurrentievoordeel versterken, enz.

Transformatie

Om een duurzame transitie te bereiken, ondersteunen we organisaties bij hun transformatie door hun bestaansreden en duurzame ontwikkelingsstrategieën te implementeren.

 • Implementatie van de MVO-routekaart en aanpassing van de bestaansreden, betrokkenheid van werknemers en andere belanghebbenden, lancering van nieuwe projecten en partnerschappen; 
 • Beheer van MVO-projecten en vrijwilligersactiviteiten ; 
 • De bestaansreden van de organisatie activeren door middel van acties en communicatie met medewerkers en andere belanghebbenden.

Doelstellingen: een positieve reputatie opbouwen, de positieve impact op het bedrijf en de werknemers vergroten, de aantrekkelijkheid voor werknemers/klanten en prospects verbeteren, de zichtbaarheid van de organisatie vergroten, de retentie van werknemers verhogen, het concurrentievoordeel versterken, enz.

Certificeringen, labels en tools

Certificeringen en labels bieden externe bevestiging van uw inzet voor duurzame ontwikkeling. Ze laten zien dat je je inzet voor een duurzame ontwikkelingsstrategie.

 • Evaluatie van (de meest) relevante certificeringen, labels en tools en beoordeling van de status van de organisatie in relatie tot de criteria: B Corp, Ecovadis, ESG, Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
 • Ontwerp van een stappenplan om aan de criteria te voldoen, validatie van de certificering, het label of de tool
 • Rapportage en communicatie over de certificering/label/tool.

Doelstellingen: externe zichtbaarheid vergroten, vertrouwen in de toezeggingen van het bedrijf versterken, kansen verduidelijken

Betrokkenheid van werknemers

Werknemers zijn het kapitaal van een organisatie. Maar door de gevolgen van het 'nieuwe normaal', zoals onzekerheid, een gespannen balans tussen werk en privé, meer stress en een hogere werkdruk, hebben organisaties te maken met een toename van de betrokkenheid en burn-out van werknemers. Daarom is het des te belangrijker om werknemers te beschermen en hun welzijn te waarborgen om een grotere betrokkenheid en productiviteit te stimuleren.

 • Beoordeel de huidige werkcultuur, identificeer de belangrijkste belanghebbenden en herken de zwakke punten die moeten worden aangepakt; 
 • Een positieve werkcultuur initiëren, welzijn en cohesie vergroten door samen met werknemers oplossingen en hulpmiddelen te implementeren; 
 • Medewerkers betrekken bij projecten en activiteiten die aansluiten bij hun bestaansreden.

Doelstellingen: personeelsverloop verminderen, burn-outs verlichten, productiviteit en efficiëntie verhogen, absenteïsme terugdringen, synergieën creëren, welzijn bevorderen, aantrekkelijkheid verbeteren, enz.

Ethiek, diversiteit en inclusie

Een organisatie wordt gedefinieerd door haar cultuur. Dit uit zich in waarden, processen en gedrag, waaronder ethiek, diversiteit en inclusie. Een sterke ethische cultuur is essentieel om langdurige relaties aan te gaan en vertrouwen op te bouwen met je stakeholders.

 • Beoordeel de huidige staat van de ethische cultuur en identificeer zwakke punten in de processen en gedragingen op het gebied van ethiek, diversiteit en inclusie; 
 • Definiëren van een strategie en een stappenplan om de ethische cultuur te versterken, met name door mijlpalen en KPI's vast te stellen; 
 • Implementatie van het stappenplan en de tools. Communicatie van belangrijke mijlpalen om het vertrouwen van belanghebbenden in de organisatie op te bouwen. 

Doelstellingen: een aanspreekcultuur versterken, het welzijn en de betrokkenheid van werknemers vergroten, de trots van werknemers versterken, ethische problemen verminderen, slechte persberichten verzachten, kansen identificeren en risico's vermijden, het vertrouwen van werknemers en klanten in de organisatie versterken, de reputatie van het bedrijf verbeteren.

Nieuws