Sluit
Typ minstens 1 karakter om te zoeken

IMPACT

Organisaties met een goed gedefinieerde duurzaamheidsstrategie hebben een positief effect op hun klanten en de samenleving, vergroten het welzijn van hun werknemers en zijn aantrekkelijker. Dankzij hun wendbaarheid en langetermijnvisie zijn zij beter in staat te anticiperen en duurzame waarde te creëren.

pali pali is uw partner in deze overgang naar een duurzamer en verantwoordelijker model. In overeenstemming met uw behoeften en die van uw klanten helpen wij u om duurzaamheid in uw organisatie te integreren.

Van strategieontwerp tot operationele uitvoering werken wij samen met alle belanghebbenden, van bestuursleden tot werknemers, om betrokkenheid en succes te garanderen.

MVO-strategie

pali pali is uw partner in de duurzaamheidsreis van uw organisatie. Wij implementeren de MVO-strategie en/of de betekenis van uw activiteiten.

 • Beoordeling van de huidige MVO- en/of zingevingsstrategie, inclusief visie, activiteiten, impact, partnerschappen en betrokkenheid van mensen;
 • Herdefiniëring van het doel van de organisatie (missie, waarden, activiteiten) met inbegrip van alle belanghebbenden;
 • Assisteren bij het ontwerpen en ontwikkelen van MVO-strategieën. De routekaart voor de implementatie ontwerpen, met inbegrip van de behoeften van de belanghebbenden (aandeelhouders, klanten, talent en de samenleving); activa voorbereiden op de toekomst: partnerschapsstrategie, definitie van KPI's, afstemming van het leiderschap, budgetbepaling.

Doelstellingen: een positieve reputatie opbouwen/ontwikkelen, de positieve impact op het bedrijf en de werknemers vergroten, de aantrekkelijkheid voor werknemers/klanten en prospects verbeteren, de zichtbaarheid van de organisatie vergroten, het behoud van werknemers vergroten, het concurrentievoordeel versterken,...

Transformatie

Voor een succesvolle duurzame transitie ondersteunen wij organisaties bij hun transformatie door de rationale en strategieën voor duurzame ontwikkeling toe te passen.

 • Uitvoering van het MVO-stappenplan en aanpassing van de bestaansreden, betrokkenheid van werknemers en andere belanghebbenden, lancering van nieuwe projecten en partnerschappen; 
 • MVO-projectbeheer en vrijwilligersactiviteiten ; 
 • Activering van het doel van de organisatie door acties en mededelingen aan werknemers en andere belanghebbenden.

Doelstellingen: een positieve reputatie opbouwen, de positieve impact op het bedrijf en de werknemers vergroten, de aantrekkelijkheid voor werknemers/klanten en prospects verbeteren, de zichtbaarheid van de organisatie vergroten, het behoud van werknemers vergroten, het concurrentievoordeel versterken,...

Certificaten, labels en hulpmiddelen

Certificaten en labels bieden een externe bevestiging van uw inzet voor duurzame ontwikkeling. Zij bewijzen uw engagement voor een duurzame ontwikkelingsstrategie.

 • Beoordeling van (de meest) relevante certificeringen, labels en instrumenten en evaluatie van de status van de organisatie ten opzichte van de criteria: B Corp, Ecovadis, ESG, Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 
 • Ontwerp van een stappenplan om aan de criteria te voldoen, validering van de certificering, het label of de tool
 • Rapportage en communicatie over de certificering/het label/de tool.

Doelstellingen: de externe zichtbaarheid vergroten, vertrouwen wekken in de verbintenissen van de onderneming, kansen verduidelijken

Betrokkenheid van werknemers

Werknemers zijn het kapitaal van de organisatie. Door de gevolgen van het "nieuwe normaal", zoals onzekerheid, een gespannen evenwicht tussen werk en privéleven, meer stress en een hogere werkdruk, worden organisaties echter geconfronteerd met een toename van de terugtrekking van werknemers en burn-out. Dit maakt het des te belangrijker om werknemers te beschermen en hun welzijn te waarborgen om een grotere betrokkenheid en productiviteit te bevorderen.

 • De huidige werkcultuur beoordelen, de belangrijkste belanghebbenden identificeren en de zwakke punten herkennen die moeten worden aangepakt; 
 • Een positieve werkcultuur initiëren, het welzijn en de samenhang vergroten door samen met de werknemers oplossingen en instrumenten toe te passen; 
 • Werknemers betrekken bij projecten en activiteiten die relevant zijn voor hun doel.

Doelstellingen: personeelsverloop verminderen, burn-outs verlichten, productiviteit en efficiëntie verhogen, absenteïsme verminderen, synergieën creëren, welzijn bevorderen, aantrekkelijkheid verbeteren

Ethiek, diversiteit en inclusie

Een organisatie wordt gedefinieerd door haar cultuur. Zij komt tot uiting in haar waarden, processen en gedragingen, waaronder ethiek, diversiteit en inclusie. Een sterke ethische cultuur is essentieel voor het aangaan van langetermijnrelaties en het opbouwen van vertrouwen met uw stakeholders.

 • De huidige toestand van de ethische cultuur beoordelen en zwakke punten in de processen en gedragingen op het gebied van ethiek, diversiteit en inclusie onderkennen; 
 • Definitie van een strategie en een stappenplan om de ethische cultuur te versterken, met inbegrip van mijlpalen en KPI's; 
 • Uitvoering van het stappenplan en de instrumenten. Communicatie van mijlpalen om het vertrouwen van de belanghebbenden in de organisatie te vergroten. 

Doelstellingen: versterken van een cultuur waarin men zich uitspreekt, vergroten van het welzijn en de betrokkenheid van de werknemers, versterken van de trots van de werknemers, verminderen van ethische problemen, verzachten van slechte pers, identificeren van kansen en vermijden van risico's, versterken van het vertrouwen van werknemers en klanten in de organisatie, verbeteren van de reputatie van het bedrijf.

Nieuws