Sluit
Typ minstens 1 karakter om te zoeken

Opening van de grote tuinen van het Hospice

In het kader van de tijdelijke bezetting, die zal duren tot december 2023, stelt Pali Pali, beheerder van de tijdelijke bezetting van de site, de tuinen van het Grand Hospice open voor het grote publiek tijdens een openingsweekend op 9, 10 en 11 juli.

Ter herinnering: Pali Pali, versneller van culturele, sociale en solidariteitsprojecten, is door het OCMW van de stad Brussel geselecteerd na een in maart jongstleden uitgeschreven oproep tot het indienen van projecten om de tijdelijke bezetting van de Pacheco-site gedurende de komende twee jaar te organiseren, in afwachting van belangrijke renovatiewerkzaamheden die nodig zijn voor de oprichting van een complex voor huisvesting en collectieve diensten.

Open voor de buurt

De tuinen van het Grand Hospice openen hun deuren voor het grote publiek na een openingsweekend op 9-10-11 juli. Zij blijven dan open voor de duur van de tijdelijke bezetting, waarvan het programma binnenkort zal worden bekendgemaakt.

De twee binnentuinen van het Hospice Pacheco, die sinds 1997 als site zijn geklasseerd, zijn echte parels van groen in deze wijk van de Vijfhoek, die weinig groene ruimtes kent. Ontworpen door de architect Partoes, werden ze in de loop der jaren herontwikkeld voordat ze op de monumentenlijst werden geplaatst. De eerste tuin is aangelegd in de geest van een landschapstuin met enkele opmerkelijke bomen. De tweede tuin heeft een meer klassieke vormgeving.

"In het kader van de tijdelijke bezetting zijn de tuinen van het Pacheco Instituut, die vroeger bestemd waren voor het voormalige rusthuis, voor het eerst opengesteld voor het publiek en de buurt . Dit is niet minder dan 6.000 vierkante meter groene ruimte die openstaat voor het publiek in het hart van de stad ", aldus Khalid Zian, voorzitter van het OCMW van de stad Brussel.

Deze ruimte zal openstaan voor het publiek en in het bijzonder voor de bewoners van de wijk en zal voorzieningen bieden voor de hele wijk volgens twee principes: verbindingen tot stand brengen en samenleven. De tuinen zullen open zijn, zodat iedereen de omgeving kan komen ontdekken onder het genot van een drankje in een ingerichte guinguette.

Opening op 9, 10 en 11 juli

Tijdens het weekend van 9, 10 en 11 juli zijn de tuinen geopend van 15.00 tot 22.00 uur van donderdag tot en met zaterdag, en van 12.00 tot 22.00 uur op zondag. Het Grand Hospice biedt een guinguette, entertainment voor kinderen en concerten. Deze tijden blijven de hele zomer hetzelfde.

"Het was onze wens om de tuinen zo snel mogelijk open te stellen voor de buurt om nieuwe ontmoetings- en programmeringsruimten te hebben. Ons doel is een gastvrije plek te bieden en dit uitzonderlijke erfgoed van de stad Brussel zichtbaar te maken", aldus Edouard Meier, oprichter van pali pali en verantwoordelijk voor de tijdelijke bezetting.