Sluit
Typ ten minste 1 teken om te zoeken
100% creatief

pali pali, LAFAAAC en RESAE benoemd om de opkomst van de creatieve economie van Guinee te ondersteunen

De interventie "Guinée Créative", gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door het Belgisch Ontwikkelingsagentschap(Enabel), ondersteunt de opkomst van de creatieve economie in Guinee. Het project richt zich op cultureel en creatief ondernemerschap en de digitalisering van de creatieve economie en heeft als doel de capaciteit van lokale spelers op te bouwen, bedrijven en banen te creëren op deze gebieden en ze om te vormen tot echte hefbomen voor economische ontwikkeling. Het tweejarige project "Guinée Créative" heeft drie resultaten waartoe het opzetten van een ondersteuningsprogramma (ideevorming, incubatie, versnelling) moet bijdragen.

Een ondersteuningsprogramma voor 100 projectleiders en ondernemers: "100% Créative".

Het doel van het programma is om ongeveer honderd ondernemers en culturele ondernemers in de regio Conakry-Kindia-Mamou te ondersteunen in de mode-, design-, audiovisuele en digitale sector. Het was het onderwerp van een aanbesteding die resulteerde in de selectie van pali pali en LAFAAAC, ondersteund door het Réseau des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat, en Fanaka&Co .

Dit consortium fungeert als brug tussen België, Frankrijk en Guinee en beheerst de kernpunten van het project (ondernemerschap, ontwikkeling van vaardigheden, incubatie en versnelling), terwijl het over sterke expertise beschikt in de vier kernsectoren van het project in zowel Europa als Afrika.

Erkende spelers in de CCI-sector

Deze toepassing wordt gecoördineerd door pali palieen erkende speler in de culturele en creatieve industrieën. Opgericht in Brussel in 2016, is pali pali een culturele, sociale en solidaire economie accelerator. De bedrijven die door pali pali worden ondersteund, profiteren van de lokalen die door het bedrijf worden beheerd, de opleidingsprogramma's en de internationale connecties zoals het Europese B.creative-netwerk. pali pali is ook partner van de missie "Entreprendre dans la Culture" van het Franse ministerie van Cultuur en stelt zijn ecosysteem van ondernemers ter beschikking, die nu een echte gemeenschap vormen rond de creatieve en culturele industrieën.

De expertise van Pali Pali wordt perfect aangevuld door die van LAFAAAC. Het in 2017 in Parijs gevestigde bedrijf is actief op het gebied van opleiding, culturele industrieën en internationale ontwikkeling. LAFAAAC richt zich vooral op jonge creatievelingen en ondernemers in Frans- en Engelstalig Afrika ten zuiden van de Sahara, via een gratis mobiele trainingsapp die offline toegankelijk is. Het biedt trainingen, ideatie-, incubatie- en acceleratiecursussen in de creatieve industrie, aangevuld met virtuele lessen, coaching en face-to-face workshops. Op deze manier helpt het getalenteerde jonge creatieven in Afrika ten zuiden van de Sahara om hun vaardigheden te ontwikkelen, hun inzetbaarheid te vergroten en professioneler te worden in de CCI-sector. Tot nu toe is de LAFAAAC-applicatie al gedownload en gebruikt door meer dan 30.000 mensen in Afrika en door meer dan 1.200 mensen in Guinee.

Een echt partnerschap met het lokale ecosysteem

Dit consortium is gebaseerd op een partnerschap dat uniek is in Guinee: het is de eerste keer dat het Réseau des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat gezamenlijk deelneemt aan een aanbesteding. Bijgevolg zullen negen (9) structuren van het netwerk volledig worden betrokken bij de operationele ondersteuning van de projecten, afhankelijk van de fasen van het project en de betrokken sectoren. Het project wordt gezamenlijk aangestuurd door RESAE en het consortium, en op nationaal niveau uitgevoerd door de leden: Les Studios Kirah, TOogueda, Saboutech, Ose Ton Emploi, Jatropha, EBooster, Dream For Africa, Giganstesq Connexion en Africa Digitale Academie, en de wettelijke vertegenwoordiger Bilia Bah.

Deze leden van het netwerk beschikken over praktische expertise op het gebied van cultureel en lokaal ondernemerschap en hebben al deelgenomen aan tal van programma's die door internationale instellingen worden gefinancierd. Ze bestrijken alle drie de zones (Conakry - Kindia - Mamou) en de vier prioritaire sectoren (Mode, Design, Audiovisueel en Digitaal).

Edouard Meier, Managing Director van pali pali:"pali pali werkt in verschillende Europese landen via haar ondersteuningsprogramma's voor culturele, sociale en solidaire ondernemers. We zijn verheugd om nu ondernemers uit het Guinese ecosysteem te ondersteunen.

François Catala, medeoprichter van LAFAAAC en directeur van Partnerships en Education:"We merkten dat onze opleidingen al goed werkten in Guinee. We zijn dan ook verheugd om culturele ondernemers een stap verder te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, hand in hand met pali pali en het Réseau National des incubateurs de Guinée, onze partnerter plaatse."

Bilia Bah, voorzitter van RESAE: "Dit partnerschap is een unieke kans voor Guinese ondersteuningsstructuren voor ondernemerschap om hun ervaring, expertise en knowhow te bundelen met Pali-Pali en LAFAAAC om 100 Guinese ondernemers in de CCI-sector te helpen ondersteunen. Dit zal niet alleen helpen bij het identificeren van veelbelovende projecten en ondernemers om te volgen, maar ook bijdragen aan het structureren van de CCI-sector, die ondanks het bestaande potentieel moeite heeft om zichzelf te structureren en professionaliseren in Guinee".

Marine Abondance, Intervention Manager bij Enabel: "De wens van het consortium om het programma "100% Créative" samen met het netwerk van ondersteunende structuren op te zetten, sluit perfect aan bij de ambitie van het project Guinée Créative om de prestaties van bedrijven te ondersteunen en tegelijkertijd het ecosysteem van ondernemers te versterken".

Carlos Acero, hoofd programma's bij de delegatie van de Europese Unie in Guinee: "Dit consortium zal als katalysator fungeren om de culturele en creatieve industrieën in Guinee te stimuleren. Door de knowhow van pali pali en LAFAAAC te combineren met de kennis van de ondernemerschapssector in Guinee van het Réseau des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat, zal het 100% Créative Programma effectieve steun bieden aan bedrijven en projectleiders."

Het programma wordt officieel gelanceerd op 14 december 2022, samen met de oproep voor projecten om de eerste 50 ondernemers te ondersteunen.

Perscontacten

Enabel - +224 626 634 754 - guineecreative@enabel.be

Pali Pali - Edouard Meier - +32 4 91 94 00 02 - contact@pali-pali.com

LAFAAAC - Monia Dahmane - +33 7 56 85 91 51 - monia.dahmane@lafaaac.com

Nationaal netwerk van Guinese starterscentra - fantadiaby@toogueda.africa

Enabel