Sluit
Typ minstens 1 karakter om te zoeken
100% creatief

pali pali, LAFAAAC en RESAE benoemd om de opkomst van de Guinese creatieve economie te ondersteunen

De interventie "Guinee Creative", gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door het Belgisch Ontwikkelingsagentschap(Enabel), ondersteunt de opkomst van de creatieve economie in Guinee. Dit project, gewijd aan cultureel en creatief ondernemerschap en de digitalisering van de creatieve economie, beoogt de capaciteiten van lokale actoren te versterken, bedrijven en werkgelegenheid op deze gebieden te creëren en er echte hefbomen voor economische ontwikkeling van te maken. Het tweejarige project "Guinée Créative" heeft drie resultaten waartoe het opzetten van een ondersteuningsprogramma (ideevorming, incubatie, versnelling) moet bijdragen.

Een ondersteuningsprogramma voor 100 projectleiders en ondernemers: "100% Creatief".

Het doel van het programma is een honderdtal projectleiders en culturele ondernemers op de as Conakry-Kindia-Mamou te ondersteunen in de sectoren mode, design, audiovisueel en digitaal. Het was het onderwerp van een aanbesteding waarbijpali pali en LAFAAAC, gesteund door het Réseau des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat(Netwerk van Ondernemersondersteunende Structuren), en Fanaka&Co werden geselecteerd .

Dit consortium overbrugt België, Frankrijk en Guinee, en heeft een goed inzicht in de kernpunten van het project (ondernemerschap, capaciteitsopbouw, incubatie en versnelling), alsmede een sterke expertise in de vier kernsectoren van het project in Europa en Afrika.

Erkende CCI-spelers

Deze aanvraag wordt gecoördineerd door pali palieen erkende speler in de culturele en creatieve industrieën. pali pali, geboren in 2016 in Brussel, is een versneller van de culturele, sociale en solidaire economie. De bedrijven die door pali pali worden ondersteund, profiteren van de lokalen die door het bedrijf worden beheerd, de opleidingsprogramma's en de internationale connecties zoals het Europese netwerk B.creative. pali pali is ook partner van de missie "Entreprendre dans la Culture" van het Franse ministerie van Cultuur en stelt zijn ecosysteem van ondernemers ter beschikking, dat nu een echte gemeenschap vormt rond de creatieve en culturele industrieën.

De expertise van Pali Pali zal perfect worden aangevuld met die van LAFAAAC. Het in 2017 opgerichte bedrijf uit Parijs is actief op het gebied van opleiding, culturele industrieën en internationale ontwikkeling. LAFAAAC richt zich vooral op jonge creatievelingen en ondernemers in Frans- en Engelstalig Afrika ten zuiden van de Sahara, via een gratis mobiele trainingsapplicatie die offline toegankelijk is. Het biedt opleidingen, ideatie-, incubatie- en acceleratiecursussen in de creatieve industrie, aangevuld met virtuele lessen, coaching en face-to-face workshops. Zo begeleidt het jonge talenten en creatieven uit Afrika ten zuiden van de Sahara in hun toename van vaardigheden, de verhoging van hun inzetbaarheid en hun professionalisering in de CCI-sector. Tot nu toe is de LAFAAAC-applicatie al gedownload en gebruikt door meer dan 30.000 mensen in Afrika en door meer dan 1.200 mensen in Guinee.

Een echt partnerschap met het lokale ecosysteem

Dit consortium heeft een uniek partnerschap in Guinee: het is de eerste keer dat het netwerk van structuren ter ondersteuning van het ondernemerschap gezamenlijk deelneemt aan een aanbesteding. Aldus zullen negen (9) structuren van het netwerk volledig worden betrokken bij de operationele begeleiding van de projecten, naar gelang van de fasen van het project en de betrokken sectoren. Het project zal gezamenlijk worden geleid door RESAE en het consortium, en op nationaal niveau worden uitgevoerd door zijn leden: Kirah Studios, TOogueda, Saboutech, Ose Ton Emploi, Jatropha, EBooster, Dream For Africa, Giganstesq Connexion en Africa Digitale Academie, en zijn wettelijke vertegenwoordiger Bilia Bah.

Deze leden van het netwerk beschikken over concrete expertise op het gebied van cultureel en lokaal ondernemerschap en hebben reeds deelgenomen aan talrijke programma's die door internationale instellingen worden gefinancierd. Zij bestrijken de drie betrokken zones (Conakry - Kindia - Mamou) en de vier prioritaire sectoren (mode, design, de audiovisuele sector en de digitale sector).

Edouard Meier, directeur van pali pali:"pali pali is actief in verschillende Europese landen via zijn steunprogramma's voor culturele, sociale en solidaire ondernemers. Wij zijn verheugd ondernemers uit het Guinese ecosysteem te kunnen steunen.

François Catala, medeoprichter van LAFAAAC en directeur van partnerschappen en pedagogie:"We merkten dat onze opleidingen al goed werkten in Guinee. We zijn daarom erg blij dat we culturele ondernemers een stap verder kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, hand in hand met pali pali en het National Network of Incubators of Guinea, onze partner ter plaatse."

Bilia Bah, voorzitter van RESAE: "Dit partnerschap is een unieke kans voor de Guinese ondersteuningsstructuren voor ondernemers om hun ervaring, deskundigheid en knowhow te bundelen met Pali-Pali, LAFAAAC om 100 Guinese CCI-ondernemers te helpen. Zo kunnen we niet alleen veelbelovende projecten en te volgen ondernemers identificeren, maar ook bijdragen tot de structurering van de CCI-sector die, ondanks het bestaande potentieel, moeite heeft om zich in Guinee te structureren en te professionaliseren.

Marine Abondance, Intervention Manager bij Enabel: "De wens van het consortium om het programma "100% Creatief" samen met het netwerk van ondersteunende structuren op te zetten, sluit perfect aan bij de ambitie van het project Guinée Créative om de prestaties van ondernemingen te ondersteunen en tegelijkertijd het ecosysteem van ondernemers te versterken.

Carlos Acero, programmafunctionaris bij de delegatie van de Europese Unie in Guinee: "Dit consortium zal als katalysator fungeren om de culturele en creatieve industrieën in Guinee te stimuleren. Door de knowhow van Pali Pali en LAFAAAC te combineren met de kennis van de ondernemerschapssector in Guinee van het Réseau des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat, zal het 100% Creatief Programma doeltreffende steun bieden aan bedrijven en projectleiders.

Het programma wordt officieel gelanceerd op 14 december 2022, samen met de oproep voor projecten om de eerste 50 ondernemers te ondersteunen.

Perscontacten

Enabel - +224 626 634 754 - guineecreative@enabel.be

Pali Pali - Edouard Meier - +32 4 91 94 00 02 - contact@pali-pali.com

LAFAAAC - Monia Dahmane - +33 7 56 85 91 51 - monia.dahmane@lafaaac.com

Nationaal netwerk van Guinese starterscentra - fantadiaby@toogueda.africa

Enabel