Sluit
Typ ten minste 1 teken om te zoeken

"Buurten opnieuw verbinden": het pali pali project geselecteerd voor tijdelijke bezetting van het pacheco instituut

Pali pali, een versneller van culturele, sociale en solidariteitsprojecten, is door het OCMW van de Stad Brussel gekozen om de komende twee jaar de tijdelijke bezetting van de Pacheco-site te organiseren. Het plan is om een 'culturele en sociale derde plek' te creëren die een reeks gemeenschapsdiensten en -activiteiten aanbiedt aan de bewoners van de omliggende wijken en daarbuiten.

In afwachting van de grote renovatiewerken die nodig zijn om een complex van wooneenheden en gemeenschapsdiensten te creëren, heeft het Brusselse OCMW beslist om de site ter beschikking te stellen voor een vernieuwend project met een sterke sociale en culturele focus, in lijn met de noden en wensen van de buurtbewoners. Begin maart werd een projectoproep gelanceerd. Op basis hiervan heeft het OCMW van de Stad Brussel een project geselecteerd en de beheerder-coördinator van de site aangesteld.

De winnaar, Pali Pali, ziet zichzelf als een versneller van culturele, sociale en gemeenschapsprojecten. Met een schat aan ervaring beheert en activeert hij podia, ondersteunt hij projecten en leidt hij ondernemers op. Onlangs ontwikkelde hij het project See U in de voormalige kazerne van Elsene, de grootste tijdelijke bezetting in België, die meer dan 100 projectleiders op de site samenbracht.

Een drievoudige ambitie

Voor oprichter Edouard Meier is "de ambitie drieledig: verschillende complementaire activiteiten samenbrengen, een bemiddelings- en opvangcentrum voor de wijk bieden en sociale innovatie demonstreren". Het programma zal draaien rond zeven sociale en culturele thema's (solidariteit, kunst & cultuur, onderwijs / gezondheid / sport, lab & innovatie, duurzame ontwikkeling, sociale economie, samenleven / verbindingen leggen), en zal het voorwerp uitmaken van een projectoproep.

Een buurtproject

Het project onder leiding van Pali pali zal de site openstellen voor het publiek, in het bijzonder de tuinen, en zal de omliggende buren en verenigingen er dagelijks bij betrekken om een echte lokale cultuur te creëren. Deze focus op co-constructie wordt ondersteund door belangrijke spelers in de buurt, zoals Jeugdhuis Chicago Maison de Jeunes, het Comité Alhambra, de non-profitorganisatie Chicago back en het LD3 / Het Anker centrum, die allemaal een actieve rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van het project. Andere lokale partners zullen ook betrokken worden.

"Met dit in het achterhoofd zal het programma voor tijdelijke bewoning bepaald worden door een projectoproep waarbij de verenigingen en bewoners van de omliggende wijken betrokken worden. Om deze collectieve en participatieve dynamiek te garanderen, zal pali pali de verenigingen die actief zijn in de wijk en de aard van hun betrokkenheid bij het project identificeren", legt Khalid Zian, voorzitter van het Brusselse OCMW, uit. Naast dit grote project zal de site ook onderdak bieden aan het DREAM-project in twee paviljoenen naast het hoofdgebouw, dat zich zal toespitsen op de recuperatie van onverkochte voedingswaren en de levering ervan aan verenigingen die actief zijn op het terrein, alsook op de opleidingsmodules voor de politiezone Brussel-Elsene.
Het volledige programma zal binnenkort worden bekendgemaakt en de opening van de tuinen is al gepland voor
tijdens de zomer.

Perscontacten

Kabinet Khalid Zian : Florence Cabrera - 0475 48 50 54 - florence.cabrera@cpasbxl.brussels

Pali Pali: Edouard Meier - 0491 94 00 02 - contact@pali-pali.com

AANVULLENDE INFORMATIE

Jeugdhuis Chicago is één van de 8 jeugdhuizen van D'BROEJ vzw "BRuxelles s'Organise pour l'Emancipation des Jeunes". D'Broej vzw wil - door het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd - bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren uit de meest achtergestelde wijken in Brussel. Met hun leefwereld en ervaringen in de Brusselse wijken als uitgangspunt willen we ruimtes creëren voor positieve ervaringen, waarin talenten en vaardigheden van jongeren tot bloei kunnen komen.

Comité Alhambra Het Comité de quartier Alhambra heeft zich ten doel gesteld het leven in de wijk te verbeteren en de belangen van bewoners en winkeliers te verdedigen, niet alleen tegenover de autoriteiten maar ook tegenover de mensen in de wijk zelf. Het zit achter het stadsmoestuinproject op de kruising van de Rue de l'épargne en de Rue Saint Jean Népomucène.

Chicagoback is een solidariteitsproject dat wordt gerund door de bewoners van de wijk "Chicago" (met burgerinitiatieven) en is ontstaan tijdens de 1e opsluiting in 2020. Chicagoback organiseert de verdeling van voedselpakketten en warme maaltijden, alsook regelmatig straathoekwerk en de verdeling van kleding en dekens.

LD3 / Het Anker LD3 is een collectief van drie dienstencentra met erkenning als sociale economie, actief in verschillende Brusselse wijken, waaronder Het Anker in de Béguinagewijk. LD3 vzw bouwt aan zelfhulp-, solidariteits- en participatieve wijken in Brussel, zodat iedereen met succes ouder kan worden. Het Anker ontwikkelt ook diensten voor alle bewoners, zoals het buurtrestaurant.