Sluit
Typ minstens 1 karakter om te zoeken

"Opnieuw verbinden van buurten: Pali Pali-project geselecteerd voor tijdelijke bezetting van het Pacheco Instituut

Pali pali, een versneller van culturele, sociale en solidariteitsprojecten, is door het OCMW van de stad Brussel geselecteerd om de komende twee jaar de tijdelijke bezetting van de Pacheco-site te organiseren. Het programma omvat een "culturele en sociale derde plaats" die allerlei collectieve diensten en activiteiten aanbiedt aan de bewoners van de omliggende wijken en daarbuiten.

In afwachting van belangrijke renovatiewerkzaamheden die nodig zijn voor de oprichting van een groep wooneenheden en collectieve diensten, heeft het OCMW van Brussel besloten deze site ter beschikking te stellen voor een vernieuwend project met een sterke sociale en culturele inslag, in overeenstemming met de behoeften en wensen van de bewoners van de wijk. Begin maart werd een oproep tot het indienen van projecten gedaan. Op basis hiervan heeft het OCMW van de stad Brussel een project geselecteerd en de beheerder-coördinator van de site aangesteld.

De winnaar, Pali Pali, omschrijft zichzelf als een versneller van culturele, sociale en solidariteitsprojecten. Met een gedegen ervaring beheert en activeert hij plaatsen, begeleidt hij projecten en leidt hij ondernemers op. Onlangs ontwikkelde hij het project See U in de voormalige kazerne van Elsene, de grootste tijdelijke bezetting in België, waarbij meer dan 100 projectleiders op deze site werden samengebracht.

Een drievoudige ambitie

Voor de oprichter Edouard Meier is "de ambitie drieledig: verschillende complementaire activiteiten samenbrengen, een bemiddelings- en opvangcentrum voor de buurt bieden en blijk geven van sociale innovatie". Het programma zal draaien rond zeven sociale en culturele thema's (solidariteit, kunst & cultuur, onderwijs/gezondheid/sport, lab & innovatie, duurzame ontwikkeling, sociale economie, samenleven/samenwerken) en er zal een oproep tot het indienen van projecten worden gedaan.

Een buurtproject

Het door Pali pali geleide project zal het mogelijk maken de site open te stellen voor het publiek, met name de tuinen, en zal de buren en omliggende verenigingen er dagelijks bij betrekken om een echte cultuur van nabijheid te creëren. Deze aandacht voor co-constructie wordt ondersteund door belangrijke actoren van de wijk, Jeugdhuis Chicago Maison de Jeunes, het Comité Alhambra, de vzw Chicago back of het centrum LD3 / Het Anker, die actief hebben deelgenomen aan de uitwerking van het project. Andere lokale partners zullen hierbij worden betrokken.

"In deze logica zal de programmering van de tijdelijke bezetting worden bepaald door een oproep tot het indienen van projecten waarbij de verenigingen en bewoners van de omliggende wijken worden betrokken. Om deze collectieve en participatieve dynamiek te garanderen, zal pali pali de verenigingen die in de wijk actief zijn en de aard van hun betrokkenheid bij het project identificeren", legt Khalid Zian, voorzitter van het Brusselse OCMW, uit. Naast dit grote project zal de site in twee paviljoens naast het hoofdgebouw ook het DREAM-project herbergen, dat zich richt op de recuperatie van onverkochte levensmiddelen en de levering ervan aan verenigingen die op het terrein actief zijn, alsook opleidingsmodules voor de politiezone Brussel-Elsene.
Het volledige programma zal binnenkort worden bekendgemaakt en de opening van de tuinen is al gepland voor de zomer
.

Perscontacten

Kabinet Khalid Zian : Florence Cabrera - 0475 48 50 54 - florence.cabrera@cpasbxl.brussels

Pali Pali: Edouard Meier - 0491 94 00 02 - contact@pali-pali.com

AANVULLENDE INFORMATIE

Jeugdhuis Chicago is één van de 8 jongerencentra van D'BROEJ vzw " BRUSSELS ORGANISATORIUM VOOR DE EMANCIPATIE VAN JONGEREN ". D'Broej vzw wil - door het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd - bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren uit de meest achtergestelde wijken in Brussel. Met hun omgeving en ervaring in de Brusselse wijken als uitgangspunt willen we ruimtes creëren voor positieve ervaringen, waarin de talenten en vaardigheden van jongeren tot bloei kunnen komen.

Alhambra Comité Het Comité de quartier Alhambra heeft tot doel het leven in de wijk te verbeteren en de belangen van de bewoners en winkeliers te verdedigen, niet alleen tegenover de overheid maar ook ten opzichte van de wijkbewoners onderling. Zij heeft een project opgezet voor stedelijke groentetuinen op het kruispunt van de Rue de l'épargne en de Rue Saint Jean Népomucène.

Chicagoback is een solidariteitsproject geleid door de bewoners van de wijk "Chicago" (met burgerinitiatieven) dat is ontstaan tijdens de 1e opsluiting in 2020. De vereniging organiseert de distributie van voedselpakketten, warme maaltijden, regelmatige straathoekwerk en de distributie van kleding en dekens.

LD3 / Het Anker LD3 is een collectief van drie dienstencentra met een vergunning voor sociale economie, die actief zijn in verschillende Brusselse wijken, waaronder Het Anker in de Béguinagewijk. LD3 vzw bouwt aan zelfhulp-, solidariteits- en participatiewijken in Brussel zodat iedereen succesvol ouder kan worden. Een zelfhulpbuurt ontstaat niet alleen met ouderen, Het Anker ontwikkelt ook diensten die ten dienste staan van alle bewoners, zoals het buurtrestaurant.